[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

František Borgia Kéri
Fyzik, astronóm.

* 10.10.1702, Keneszlö (v Zemplínskej stolici) ???
† 1.12.1768, Trnava


     Narodil sa 10. októbra 1702 v Keneszlö. Ako učiteľ–jezuita pôsobil na viacerých školách a funkciách v Skalici, vo Viedni a Budíne, vrátane univerzít v Košiciach a Trnave, kde bol dva razy aj rektorom. Po Martinovi Szentiványim patril k prvým profesorom, ktorí na pôde trnavskej univerzity sa venovali aj astronómii – už v 30. rokoch 18. storočia, čiže ešte pred postavením univerzitného observatória. Svoje prístroje sám konštruoval a viaceré z nich vyvolali ohlas aj v zahraničí, pochvalne sa o nich vyjadroval aj známy francúzsky astronóm J. Cassini. Bol učiteľom prvej modernej generácie fyzikov – A. Jaslinského, A. Reviczkého a iných. Bol autorom viacerých filozoficko-fyzikálnych aj astronomických diel–dizertácií, v ktorých konfrontoval prírodnú filozofiu Descartesa i Newtona. Po stránke filozofickej sa prikláňal viac k Descartesovi, priekopnícka však bola už samotná analýza a konfrontácia názorov týchto učencov, čím Kéri prispel k prekonaniu scholastických interpretácií.
     Zomrel 1. decembra 1768 v Trnave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]