[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

RNDr. Karol Klobušický
Pedagóg a fyzik.

* 27.9.1935, Užhorod
† 26.3.1994, Bratislava


     Narodil sa 27. septembra 1935 v Užhorode. Na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave vyštudoval odbor matematika-fyzika. V r. 1970 získal na PF UK titul RNDr. v odbore teória vyučovania fyziky.
     Prvých desať rokov pedagogickej praxe absolvoval ako učiteľ fyziky na Vojenskej škole Jana Žižku v Bratislave. V r. 1967 prešiel na Katedru experimentálnej fyziky PFUK. Po krátkom pôsobení vo Výskumnom ústave pedagogickom sa vrátil na strednú školu. Najprv učil na Gymnáziu na Tomášikovej ul., neskôr na Gymnáziu na Einsteinovej ul. v Bratislave.
     Dr. Karol Klobušický sa osvedčil ako autor učebníc fyziky pre základné školy i gymnáziá. Svoje učiteľské skúsenosti sústredil v niekoľkých učebných textoch pre postgraduálne štúdium teórie vyučovania na PFUK. K zvýšeniu kvality budúcich učiteľov fyziky prispel tiež ako fakultný učiteľ. Veľa vykonal pre propagáciu fyziky, keď pre STV pripravoval rôzne relácie v rámci televízneho vysielania pre školy.
     Vo Fyzikálnej pedagogickej sekcii Jednoty slovenských matematikov a fyzikov pôsobil vo funkcii tajomníka.
     Zomrel 26. marca 1994 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]