[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Vavrinec Benedikt
Humanistický vzdelanec, autor učebnice aritmetiky.

* 10.8.1555, Nedožery-Brezany
† 4.6.1615, Praha


     Narodil sa 10. augusta 1555 v Nedožeroch-Brezanoch. Bol poslucháčom, od r. 1604 aj profesorom Karlovej univerzity v Prahe, v r. 1611 prorektorom, 1612 dekanom artistickej (filozofickej) fakulty. Bol autorom viacerých pedagogických, jazykovedných a filozofických spisov, o. i. aj prvej systematickej gramatiky českého jazyka, ale napísal i matematickú učebnicu Elementa arithmeticae... (Praha, 1612). Matematiku a fyziku aj prednášal na univerzite. Vo svojich filozofických, pedagogických a iných vedeckých náhľadoch bol ovplyvnený nemeckým humanistom F. Melanchtonom ale aj kritickým Francúzom Pierre de la Raméem. Upozorňoval na potrebu „zvedečtenia“ výuky reálnymi predmetmi, medzi nimi aj matematikou, ktorú nechápal len ako súbor praktických poznatkov nevyhnutných pre kupcov a remeselníkov, ale ako exaktný základ vedeckých štúdií.
     Zomrel 4. júna 1615 v Prahe.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]