[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Mikuláš Konkoly-Thege
Fyzik, astronóm.

* 20.1.1842, Hurbanovo
† 17.2.1916, Hurbanovo


     Narodil sa 20. januára 1842 v Starej Ďale (Hurbanove). Po skončení stredoškolského štúdia v šk. r. 1857–1858 začal študovať na Univerzite v Pešti fyziku. Od r. 1860 pokračuje na štúdiu práva v Berlíne, kde v roku 1862 získal doktorát. Mal všestranné záujmy, získal diplomy lodného kapitána a strojvodcu. Po skončení štúdia odišiel na dvojročnú študijnú cestu po najznámejších observatóriách, aby sa zoznámil s ich činnosťou, odborným programom a prístrojovým vybavením. Hvezdáreň v Starej Ďale, ktorú založil v r. 1871, sa za niekoľko rokov stala známa na celom svete. Od r. 1890 bol riaditeľom Št. ústavu pre meteorológiu a zemský magnetizmus v Budapešti. Bol konštruktér početných astronomických prístrojov, preto Hurbanovo patrilo medzi najvýznamnejšie vedecké inštitúcie v Európe. Vo svojej vedeckej činnosti sa venoval pozorovaniu slnečných škvŕn, jasných komét (ich spektier), slnečných protuberancií, meteorov a určovaniu presného času. Systematicky vykonával aj geomagnetické a meteorologické pozorovania. Neskôr sa venoval astrofyzikálnemu výskumu-astrofotometrii, spektroskopii, výskumu slnečnej fotosféry a chromosféry, fotografovaniu hviezdokop, hmlovín, spektroskopickým a spektro-fotometrickým pozorovaniam. Dokladom jeho mimoriadnej vedeckej činnosti sú publikácie, ktoré boli priložené k návrhu dr. Konkolyho za člena Uhorskej akadémie vied. Za 7-ročné obdobie publikoval 40 pôvodných vedeckých prác, na základe vlastných pozorovaní. Bol členom vedeckých spoločností: Astronomische Geselschaft, Royal Astronomical Society a iných. Za svoju záslužnú prácu dostal mnohé uznania a vyznamenania: čestný doktorát univerzity vo Philadelphii, Rad Pro Litteris et Artibus, pruský, würtenberský a srbský rad, ako aj zlaté medaily za fotografovanie hviezdnej oblohy. Dňa 18. 5. 1899 venoval všetko zariadenie observatória štátu.
     Zomrel 17. februára 1916 a je pochovaný v Hurbanove.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]