[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

RNDr. Jozef Lánik, DrSc.
Fyzik.

* 19.3.1941, Čáry, okr. Senica
† 30.4.1995, Bratislava


     Narodil sa 19. marca 1941 v Čároch, okr. Senica. Základné vzdelanie dostal v rodnej obci a neskôr v Šaštíne, zatiaľ čo strednú školu vychodil v Senici. Na Prírodovedeckej fakulte UK absolvoval štúdium fyziky ako jeden z prvých diplomantov dr. Milana Petráša, CSc., zakladateľa teórie elementárnych častíc na Slovensku. Po celý svoj krátky život pracoval vo Fyzikálnom ústave SAV.
     V roku 1971 získal doktorát prírodných vied a obhájil kandidátsku dizertáciu K teórii dynamických grúp. O dve desaťročia neskôr získal titul DrSc. (1991) za prácu Nízkoenergetické teorémy QCD a vlastnosti skalárneho gluónia. V rokoch 1992–1994 bol riaditeľom Fyzikálneho ústavu SAV.
     Vo vedeckej práci sa Jozef Lánik spočiatku zaoberal rôznymi aplikáciami teórie grúp vo fyzike elementárnych častíc. V 80. rokoch sa počas dlhodobého pobytu v SÚJV Dubna venoval problematike gluónií, predovšetkým skalárneho gluónia. Jeho samostatné práce i článok napísaný s renomovaným svetovým teoretikom J. Ellisom boli uverejnené v špičkových časopisoch. Na jeho vyše 60 prác zaznamenali takmer 200 citácií. Za svoje výsledky, ktorými si získal uznanie aj v cudzine, bol ocenený čestnou plaketou SAV Dionýza Ilkoviča. Bol tiež členom skupiny, ktorá získala cenu SAV.
     Zomrel 30. apríla 1995 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]