[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Štefan Múčka
Pedagóg, fyzik.

* 15.1.1939, Bratislava
† 2.10.1978, Bratislava


     Narodil sa 15. januára 1939 v Bratislave. Po skončení štúdia fyziky a chémie na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave a skončení základnej vojenskej služby začal vyučovať fyziku na SVŠ Bratislava, Vazovova 4. V r. 1968 prešiel na SVŠ, ul. I. Horvátha 14. Tu vykonával súvislú pedagogickú prax poslucháčov PvF UK. Po niekoľko rokov viedol inštruktáže učiteľov k riešeniu úloh FO.
     Od r. 1975 vykonával funkciu zástupcu riaditeľa školy. V tejto funkcii sa na Gymnáziu, ul. I. Horvátha, veľmi zaslúžil o vybudovanie odbornej učebne fyziky. Gymnázium disponovalo najlepším vybavením učebnými pomôckami spomedzi všetkých bratislavských gymnázií.
     Zomrel 2. októbra 1978 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]