[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

prof. RNDr. Vladimír Peterka, CSc.
Meteorológ a klimatológ.

* 17.9.1927, Vimperk
† 9.1.1997, Bratislava


     Narodil sa 17. septembra 1927 vo Vimperku. V roku 1952 absolvoval štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Na svojej alma mater pôsobil po celý život: ako vedecký pracovník Ústavu meteorológie a klimatológie (1951–1970), ako pedagóg na Katedre astronómie, geofyziky a meteorológie (1970–1989) a neskôr na Katedre meteorológie a klimatológie (1989–1997). Bol vedúcim Katedry AGM (1970–1981) a prodekanom PFUK (1966–1969 a 1981–1985). V r. 1966 sa habilitoval, v r. 1980 bol vymenovaný za profesora. Na PFUK prednášal rôzne disciplíny svojho odboru, vychoval veľa ašpirantov a doktorandov. Absolvoval prednáškové pobyty v zahraničí, osobitne v Poľsku. Vo vedeckej práci sa zameral na problematiku slnečného svitu a oblačnosti. Na jeho odporúčanie sa upravila metodika merania slnečného svitu. V klimatológii riešil otázky komplexných klimatických pomerov regiónov i rozloženia niektorých meteorologických prvkov na území Slovenska, na čo zorganizoval celý rad expedičných meraní.
     Poslednou jeho prácou bolo riešenie komplexu otázok klímy modelového územia. Výsledky zhrnul v spoločných monografiách Klíma Tatier, Klíma a bioklíma Bratislavy, Prírodné pomery Slovenska a v príručke Praktická agrometeorológia.
     Zomrel 9. januára 1997 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]