[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Alojz Privorszky
Matematik.

* 1873, Kremnica
† v I. svetovej vojne, ???


     Narodil sa v r. 1873. Bol absolventom budapeštianskej univerzity, kde sa r. 1912 habilitoval ako súkromný docent. Venoval sa najmä projektívnej geometrii, čiastočne aj teórii funkcií. Z týchto oblastí uverejnil niekoľko samostatných prác a štúdií v časopise Mathematikai és Physikai Lapok. Bol autorom príručky o základoch absolútnej geometrie.
     Zomrel v I. svetovej vojne.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]