[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

prof. Ľudovít Romsauer
Matematik.

* 23.8.1879, Malacky
† 12.5.1952, Budapešť


     Narodil sa 23. augusta 1879 v Malackách. Po absolvovaní bratislavskej reálky a vysokoškolských štúdií na budapeštianskej univerzite, resp. technike spočiatku vyučoval na gymnáziu v Sátoraljaújhelyi, neskôr na gymnáziu a na učiteľskom ústave v Budapešti. V r. 1903–1945 pôsobil na katedre deskriptívnej geometrie budapeštianskej techniky, prv ako asistent, od r. 1922 ako mimoriadny, neskôr ako riadny profesor (1924). V r. 1935–1937 bol dekanom fakulty stavebníctva. Vydal niekoľko učebníc a zbierok úloh z deskriptívnej geometrie a venoval sa aj projektívnej geometrii (doktorská dizertácia o krivkách 3. rádu – 1908).
     Zomrel 12. mája 1952 v Budapešti.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]