[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Michal Algöver
Úradník-zememerač.

* 19.1.1826, Súr (Maďarsko)
† 9.12.1908, Balassagyarmat (Maďarsko)


     Narodil sa 19. januára 1826 v Súri (Maďarsko). Bol synom evanjelického farára a študoval na gymnáziách v Banskej Štiavnici, Lučenci a Kežmarku. Od roku 1853 pôsobil ako zememerač v službách grófa Zichyho na jeho panstvách v okolí Balassagyarmatu, sám býval v Podlužanoch (pri Slovenských Ďarmotách).
     Bol autorom prvej po slovensky písanej matematickej učebnice-príručky, ktorú vydal pod názvom Počto- a meroveda v r. 1861, teda ešte pred známou učebnicou M. Čulena. Práca bola písaná pre praktické potreby obyvateľstva, s podtitulom Príručný pomocník v škole, doma i v hospodárstve, obchode a priemysle. Ako účastník slovenského národného a matičného hnutia prispieval do celého radu slovenských denníkov a časopisov, v ktorých publikoval aj články s matematicko-prírodovedným obsahom. Bol zakladajúcim členom Matice slovenskej, členom výboru a viacerých jej vedeckých odborov, medzi nimi aj pododboru „počtovedo-silozpytného“. V osobitnom spise obhajoval aj používanie štúrovskej slovenčiny, pravdepodobne s tým súvisí aj priekopnícke používanie národného jazyka v matematickej publikácii.
     Zomrel 9. decembra 1908 v Balassagyarmate (Maďarsko).


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]