[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Emil Sokol
Fyzik a pedagóg.

* 20.1.1910, Čoma
† november 1979, Prešov


     Narodil sa 20. januára 1910 v Čome. Od roku 1964 do roku 1975 pôsobil na Katedre fyziky Pedagogickej fakulty v Prešove, v r. 1965–1967 ako vedúci.
     Pracoval v oblasti didaktiky fyziky a výsledky publikoval v metodickom časopise. Autor učebníc fyziky pre SVŠ a učebných textov pre poslucháčov Pedagogických fakúlt. Člen redakčnej rady časopisu Fyzika ve škole. Bol predsedom krajského výboru Fyzikálnej olympiády vo Východoslovenskom kraji.
     Zomrel v novembri 1979 v Prešove.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]