[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Peter Štefan, PhD.
Matematik.

* 1941, Bratislava
† 18.6.1978, Tryfan (Wales)


     Narodil sa v r. 1941 v Bratislave, kde aj maturoval. V r. 1965 absolvoval Univerzitu Karlovu v Prahe a po skončení štúdií 3 roky na nej pracoval. V r. 1968 bol pozvaný na konferenciu o dynamických systémoch vo Warwicku. Po sovietskej invázii v r. 1968 emigroval do Veľkej Británie. V r. 1973 získal titul PhD. Pracoval v teórii regulácie a matematickej teórii entropie. Pôsobil na univerzitách v Manchestri, Bangore a Paríži.
     Zahynul 18. júna 1978 pri horolezeckom výstupe v Tryfane vo Walese.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]