[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

doc. RNDr. Magdaléna Tóthová, CSc.
Fyzička.

* 14.3.1944, Vranov nad Topľou
† 25.4.1999, Košice


     Narodila sa 14. marca 1944 vo Vranove nad Topľou. V r. 1967 absolvovala Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v odbore jadrová fyzika. Po skončení štúdia nastúpila na Katedru jadrovej fyziky a od r. 1969 pôsobila na Katedre teoretickej fyziky a geofyziky UPJŠ, od r. 1994 ako docentka.
     Počas 30-ročného pôsobenia na katedre sa venovala osobitne teoretickej a kvantovej mechanike. S tým súvisí aj jej spoluautorstvo na skriptách Teoretická mechanika 1 a 2Kvantová a štatistická fyzika 1.
     Vedecky bola zameraná na štúdium jadro-jadrových zrážok pri relativistických energiách metódou jadrových emulzií. Spolupracovala so SÚJV v Dubne a v posledných rokoch s CERNom v rámci spolupráce EMUOM.
     Zomrela 25. apríla 1999 v Košiciach.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]