[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Alexius Cörver
Teológ, filozof, matematik.

* 19.5.1714, Turnianske Podhradie – Turňa nad Bodvou
† 4.6.1747, Nitra


     Narodil sa 19. mája 1714 v Turnianskom Podhradí. Od r. 1731 bol príslušníkom piaristickej rehole, noviciát absolvoval v Prievidzi, neskôr pôsobil na rehoľných gymnáziách v Nitre a Pešti ako učiteľ. Vo vyšších štúdiách pokračoval v Taliansku v Carei a Ríme, potom vyučoval na kráľovskom kolégiu v Neapoli, napokon opäť na gymnáziách v Nitre a Pešti. Od r. 1746 bol riaditeľom konviktu a profesorom teológie v Nitre. V svojich filozofických prácach sa pokúša odpútať sa od scholastickej filozofie, interpretuje aj moderných autorov – Galileiho, Gassendiho, Descartesa, Leibniza, Wolffa a vyzdvihuje význam empírie a prírodných vied. Tieto tézy sa pokúšal presadiť aj v rámci výukových reforiem na piaristických školách. V svojej učebnici geometrie (Compendium elementorum geometricae practicae fundatum, Budín 1746) sa venuje najmä zememeračským úlohám.
     Zomrel 4. júna 1747 v Nitre.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]