[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Anton Trunessek
Kňaz.

* ???, ???
† ???, ???


     Katolícky duchovný, autor prác o trisekcii uhla a kvadratúre kruhu. Patril k pomerne širokému okruhu autorov prác o problematike trisekcie (prípadne iného rovnomerného delenia) uhla a kvadratúry kruhu, ktoré okrem matematických učebníc a príručiek patrili k najčastejším témam (obyčajne amatérskych) riešiteľov v Uhorsku i osobitne na Slovensku v 18. storočí a v prvej polovici 19. storočia. Trunessekove diela vynikajú v tomto okruhu svojím nezvyčajným rozsahom – ide o dve latinské knižné publikácie, z ktorých druhá je dokonca dvojzväzková. Vydané boli v Bratislave v r. 1793 a 1794.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]