[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

S. Wehle
Učiteľ, autor príručky rýchleho počítania.

* ???, ???
† ???, ???


     Vieme o ňom len toľko, že bol učiteľom obchodnej školy v Bratislave. V druhej polovici 40. rokov vydal v Bratislave päťzväzkovú príručku Der Schnellrechnenlehrer und systematische Kopfrechner, v ktorej rozoberá pravidlá rýchleho numerického počítania spamäti.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]