[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Ján Dubovszky
Pedagóg, matematik.

* 29.11.1654, Veľké Hoste
† 8.10.1710, Košice


     Narodil sa 29. novembra 1654 vo Veľkých Hostiach (okr. Topoľčany) Študoval na gymnáziu v Trenčíne, kde v r. 1672 vstúpil do jezuitského rádu. V štúdiách pokračoval na univerzite v Trnave, kde sa napokon stal r. 1687 profesorom. Striedavo pôsobil na trnavskej, resp. košickej univerzite, na oboch miestach zastával aj funkciu dekana filozofickej fakulty, v Košiciach aj post kancelára univerzity. Okrem iných predmetov prednášal i matematiku a v rámci filozofie aj fyziku. Spolu s Františkom Székelym, ďalším profesorom trnavskej univerzity, vydali r. 1694 v Trnave dielo Canon sinuum, tangentium et secantium ad partes radii 100.000 – prvé trigonometrické tabuľky na Slovensku, ba v celom Uhorsku.
     Zomrel 8. októbra 1710 v Košiciach.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]