[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

doc. RNDr. Michal Grajcar, CSc.
Matematik.

* 20.10.1930, Oľšavica, okres Levoča
† 18.10.1995, Bratislava


     Narodil sa 20. októbra 1930 v Oľšavici, okres Levoča. Po maturite na gymnáziu v Prešove pôsobil jeden rok ako učiteľ základnej školy v Brutovciach, okres Levoča. V rokoch 1951–1955 vyštudoval s vyznamenaním učiteľstvo matematiky a deskriptívnej geometrie pre stredné školy na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na tejto fakulte a od r. 1980 na novozriadenej Matematicko-fyzikálnej fakulte UK strávil celý svoj tvorivý život ako vysokoškolský učiteľ. V rokoch 1968–1970 pôsobil ako expert v Iraku na univerzitách v Bagdade a Basre. Akademický titul RNDr. získal r. 1967 a v tom istom roku obhájil kandidátsku dizertačnú prácu v odbore geometria a topológia na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Za docenta v odbore geometria a topológia bol vymenovaný a ustanovený r. 1984.
     Doc. Grajcar bol zanietený vysokoškolský učiteľ, povestný svojou pedantnou prípravou na vyučovanie a dôsledným metodickým prepracovaním aj tých najmenších detailov prednášok a cvičení. Za svojej vyše štyridsaťročnej pedagogickej činnosti prešiel temer všetkými predmetmi vysokoškolskej geometrie a základov deskriptívnej geometrie.
     Vo vedeckom výskume sa zaoberal metrickými vlastnosťami simplexov v n-rozmernom euklidovskom priestore. Vo výskumnom kolektíve prof. T. Šaláta sa venoval problematike modernizácie vyučovania matematiky a deskriptívnej geometrie v širšom kontexte vysokoškolského matematicko-prírodovedného vzdelávania. Autorsky sa podieľal na vypracovaní vysokoškolskej učebnice Konštrukčná geometria, encyklopedického diela Malá encyklopédia matematiky a päťjazyčného Technického prekladového slovníka z matematiky. Bol spoluautorom dvoch televíznych scenárov popularizačno-náučného seriálu Matematika prevažne vážne.
     Posledné roky života zápasil s nevyliečiteľnou chorobou. Zomrel náhle v plne činnej službe 18. októbra 1995 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]