[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Vít Hejný
Pedagóg, matematik.

* 6.6.1904, Litovel (ČR)
† 16.5.1977, Martin


      Narodil sa 6. júna 1904 v Litovli. Po absolvovaní reálneho gymnázia v Litovli pôsobí ako učiteľ Národnej školy v Bouzove. Ďalej študuje Vysokú školu obchodnú v Prahe. V roku 1929 začína pôsobiť ako profesor obchodnej akadémie v Martine. Bol jedným z popredných budovateľov tejto obchodnej akadémie. Okrem pedagogickej práce na škole sa intenzívne venoval aj mimoškolskej činnosti – organizovaniu kultúrneho života v Martine. Na obchodnej akadémii pôsobil až do roku 1942, kedy bol za svoje protifašistické zmýšľanie preložený na Obchodnú akadémiu do Nitry. Zúčastnil sa ako dôstojník Slovenského národného povstania. Je držiteľom rádu Slovenského národného povstania II. triedy. Po potlačení SNP bol prepustený zo služby a za jeho neprítomnosti odsúdený na smrť. V roku 1945 odchádza pracovať do Prahy na Ministerstvo školstva a osvety. V roku 1948 v súvislosti s reorganizáciou Ministerstva školstva bol preložený na Obchodnú akadémiu v Prahe I, no na vlastnú žiadosť mu bolo umožnené vrátiť sa na Obchodnú akadémiu do Martina, kde pôsobil až do smrti. Okrem sústavnej pedagogickej práce sa venuje prednáškovej činnosti pre pedagógov a rodičov, prednáša psychológiu a psychologické problémy vyučovania matematiky, o ktoré bol mimoriadny záujem aj v Bratislave, v Nitre a v Košiciach. Jeho prednášky, pri ktorých využíval svoje dlhoročné pedagogické skúsenosti a bohaté vedomosti z oblasti psychológie, mali neopísateľnú atmosféru medzi prednášajúcim a poslucháčmi, o ktorých samozrejme nemal núdzu. Zorganizoval množstvo zaujímavých seminárov, na ktorých sa študovali psychologické problémy vyučovania matematiky. Tieto semináre viedol v Bratislave i v Košiciach.
     Zomrel 16. mája 1977 v Martine.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]