[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Juraj Henisch
Lekár, humanistický vzdelanec, polyhistor.

* 24.4.1549, Bardejov
† 31.5.1618, Ausburg (Nemecko)


     Narodil sa 24. apríla 1549 v Bardejove. Po štúdiách na západoeurópskych univerzitách (Wittenberg, Lipsko, Basel) bol začas členom lekárskeho kolégia a dekanom univerzity v Baseli, potom sa usadil v Augsburgu, kde pôsobil ako lekár, gymnaziálny učiteľ, resp. riaditeľ a inšpektor mestskej knižnice. Bol autorom celého radu lekárskych, medzi nimi aj priekopníckych diel, ale aj geografických, astronomických a ďalších prírodovedných prác. Vydal aj jednu elementárnu aritmetickú príručku–násobilku (1605) a pomerne rozsiahlu, 400 stránkovú učebnicu aritmetiky (1609).
     Zomrel 31. mája 1618 v Ausburgu.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]