[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Maximilián Jalovecký
Autor učebníc.

* 2.10.1817, Bobrovec
† 11.2.1889, Veľké Leváre


     Narodil sa 2. októbra 1817 v Bobrovci. Po gymnaziálnych a univerzitných štúdiách bol vysvätený za kňaza. Kaplánoval v Dolnej Krupej a v Majcichove. V rôznych funkciách pôsobil vo Veľkých Levároch, kde od r. 1856 bol farárom, neskôr dekanom malackého dištriktu a čestným kanonikom ostrihomským. S funkciou dekana dištriktu súvisela aj funkcia cirkevného škôldozorcu, čiže bol v stálom styku so školami a učiteľmi.
     V tých časoch okrem šlabikára a čítanky neboli na školách nijaké učebnice.
     Dr. A. Radlinský začal v Budíne v r. 1852 vydávať Prostonárodnú Bibliotéku. Jalovecký je autorom 1. zväzku, ktorý obsahoval štyri prírodovedné predmety: hviezdoveda, zemepis, prírodopis a silozpyt.
     Žiaci národných škôl dostali tak veľmi cenný zdroj informácií z prírodovedných predmetov. Knižku zaraďovali tiež do obecných knižníc, a tak ju so záujmom čítali dospievajúca mládež aj dospelí. O jej obľube svedčí skutočnosť, že za desať rokov vyšla v štyroch vydaniach, čo bol v našich pomeroch nezvyčajný jav.
     Jaloveckého Silozpyt alebo fisika z 1. zväzku Prostonárodnej Bibliotéky je prvým pojednaním z odboru fyziky v druhej polovici minulého storočia v slovenskom jazyku. Napísať v tom čase (roku 1852) Silozpyt-fisiku vyžadovalo odvahu. Bola to vlastne priekopnícka práca, lebo nebolo sa o čo oprieť a bolo nevyhnutné vytvoriť slovenskú fyzikálnu terminológiu.
     Jaloveckého Silozpyt alebo fisika ako súčasť 1. zväzku Prostonárodnej Bibliotéky splnil nielen svoju pôvodnú úlohu ako obľúbený zdroj poučenia v „čítacích“ spolkoch, ale dôstojne zastával aj poslanie jedinej učebnice tohto druhu. Muselo uplynúť ešte 19 rokov, kým sa konečne objavila skutočná učebnica fyziky pre slovenské národné školy.
     Zomrel 11. februára 1889 vo Veľkých Levároch.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]