[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Dionýz Michal Katona
Pedagóg.

* 24.9.1782, Jurová (okr. Dunajská Streda)
† 9.6.1874, Sátoraljaújhely (Maďarsko)


     Narodil sa 24. septembra 1782 v Jurovej (okr. Dunajská Streda). Autor prác o kvadratúre kruhu, resp. trisekcii uhla. Bol učiteľom, resp. riaditeľom na piaristických školách v Uhorsku, o. i. aj v Leviciach, sám bol príslušníkom rehole. Intenzívne sa venoval šľachteniu rastlín a udomácneniu cudzokrajných rastlín, najmä amerického indiga. Zaoberal sa aj problémom trisekcie uhla a kvadratúry kruhu, čím sa zaradil medzi typických amatérskych riešiteľov týchto úloh v 19. storočí. Okrem celého radu prác o šľachtení rastlín publikoval dva spisy aj z tejto oblasti (1843, 1872). Viaceré jeho podobne zamerané diela zostali v rukopise.
     Zomrel 9. júna 1874 v Sátoraljaújhelyi (Maďarsko).


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]