Medzinárodný seminár pri príležitosti

50. výročie založenia

Matematického ústavu, SAV

18.–19. júna 2009

Kongresové centrum SAV, Smolenice

zamok Smolenice

Program

 18. 6. od 14.00
  1. Slávnostné príhovory
  2. Pozvaná prednáška
  3. Koncerty
  4. Hudobný program
  5. Slávnostná večera (bližšie)

 19. 6.
  1. Vedecký program seminára


Fotogaléria

Informácia pre pozvaných hostí.

Pre záujemcov o dovoz do Smoleníc z Bratislavy bude pristavený autobus asi o 10. hod. pod Hlavnou stanicou. Pred oficiálnou časťou sa bude o 13.00 hod. podávať neoficiálny obed. Z organizačných dôvodov nám na e-mailovú adresu (mathinst||mat.savba.sk) alebo písomne (Sekretariát MÚ SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava) prosím oznámte, či máte záujem o odvoz, obed, večeru a koľko ľudí vás bude sprevádzať.


Návratka

Menopočet osôb
 
Mám záujem o 
 ÁnoNie 
odvoz[ ][ ] 
obed[ ][ ] 
večeru[ ][ ] 

Program slávnostného zasadnutia, 18. 6. 2009 od 14.00

Vedecký program seminára, 19. 6. 2009

Chairman: A. Dvurečenskij

Chairman: L. Kubáček

Chairman: B. Riečan

Chairman: R. Frič