Deň otvorených dverí
MÚ SAV, Košice - 10. 11. 2016