Európsky týždeň vedy
ZŠ Krosnianska 4, Košice

RNDr. Emília Halušková, CSc., Mgr. Dušana Štiberová
(Fotografie: Mgr. Peter Mlynárčik)