[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Augustín Paštéka
Pedagóg, matematik.

* 9.6.1903, Opoj
† 4.3.1972, ???


     Narodil sa 9. júna 1903 v Opoji. Patril medzi priekopníkov, ktorí so zanietením a zodpovedne venovali sa propagovaniu MO od jej založenia. Ochotne pomáhal pri organizovaní podujatí pre rozvoj činnosti v záujme MO (semináre, školenia, inštruktáže a pod.). Iniciatívne zabezpečoval jednotlivé kolá kategórií A, B, C aj bývalej D, pre ktorých sa aj osobne zúčastňoval vhodnými prednáškami. Podával návrhy na súťažné úlohy a vždy ochotne pomáhal pri opravovaní súťažných úloh.
     Bol dobrým a pritom náročným učiteľom a pre svoju skromnosť bol obľúbený medzi žiakmi i medzi kolegami. Dlhé roky bol referentom MO v okresoch, kde pôsobil. Na sústredeniach ochotne pomáhal vzácnymi radami. Bol členom JČSMF. Veľa záslužnej práce vykonal vo výbore pobočky JČSMF v Žiline.
     Mimo svojej úspešnej pedagogickej činnosti bol vášnivým rybárom.
     Zomrel 4. marca 1972.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]