[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

doc. RNDr. Nikolaj Podtjagin
Matematik, pedagóg.

* 19.4.1887, Belgorod (Rusko)
† 10.6.1970, Bratislava


     Narodil sa 19. apríla 1887 v Belgorode v Rusku. Po ukončení štúdií na Matematicko-fyzikálnej fakulte v Charkove študoval v Paríži u Emila Borela. Po 1. svetovej vojne pôsobil krátko na ČVUT, potom dlhší čas v poisťovníctve. Prácou z poistnej matematiky získal na Karlovej univerzite titul RNDr. V r. 1939 prešiel s Penzijným ústavom do Bratislavy, kde pracoval až do dôchodku. V rokoch 1953–1970 bol docentom na Katedre matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty SVŠT (teraz STU). Vedecky pracoval v oblasti teórie pravdepodobnosti, v teórii reálnych funkcií a v geometrii. Napísal trojdielne vysokoškolské skriptá.
     Zomrel 10. júna 1970 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]