[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Alois Šmíd
Pedagóg, matematik a fyzik.

* 31.5.1909, Luž, okres Chrudimm
† 11.6.1976, Pardubice


     Narodil sa 31. mája 1909 v Luži, okres Chrudim. Jeho otec bol stolárom. Matematiku a fyziku vyštudoval na Prírodovedeckej fakulte KU v Prahe. Po štúdiách nastúpil ako vychovávateľ a súkromný učiteľ ku dvom synom grófa Kinského na jeho zámku v Chlumci nad Cidlinou. V rokoch 1935–1938 pôsobil na Učiteľskom ústave v Bánovciach nad Bebravou. Tu vyučoval matematiku a fyziku. Treba vyzdvihnúť, že za obdivuhodne krátky čas naučil sa pekne po slovensky.
     Bol vzorom v osobnej príprave na vyučovanie. Svojím prístupom k obom vyučovaným predmetom získaval si svojich žiakov, čo sa prejavilo, že ho viacerí nasledovali a venovali sa vysokoškolskému štúdiu matematiky a fyziky, napr. P. Baláž, F. Púchovský a mnohí ďalší.
     Z Bánoviec nad Bebravou prešiel v r. 1938 na učiteľský ústav v Ostrave. Po skončení vojny pôsobil kratší čas v Prahe, neskôr až do roku 1954 na gymnáziu v Příbrami. Tu sa v r. 1952 oženil a v r. 1953 sa mu narodil syn. Od roku 1954 učil na Strednej priemyselnej škole chemickej v Pardubiciach až do roku 1969.
     Na všetkých miestach, kde pôsobil, bol vždy hodnotený nielen ako výborný a svedomitý pedagóg, ale súčasne i ako čestný a dobrý človek.
     Zomrel 11. júna 1976 v Pardubiciach a pochovaný je na cintoríne vo svojom rodisku v Luži.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]