[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

prof. Dr. Ladislav Fodor
Matematik, pedagóg.

* 25.6.1855, Skalica
† 17.8.1924, Sopron (Maďarsko)


      Narodil sa 25. júna 1855 v Skalici. Priezvisko Fodor (po svojej matke) používal od r. 1882. Po stredoškolských štúdiách v Bratislave v období 1873–1878 študoval rok na budapeštianskej, potom na viedenskej technike, ale čoskoro ustúpil od svojho pôvodného zámeru stať sa inžinierom a zameriaval sa na štúdium matematiky, najmä deskriptívnej geometrie. V r. 1878–1887 bol profesorom vyššieho gymnázia v Banskej Bystrici, od r. 1887 až do svojej smrti profesorom deskriptívnej geometrie na Banskej a lesníckej akadémii (neskôr vysokej škole) v Banskej Štiavnici, resp. v Šoproni. V r. 1883 získal na univerzite v Kluži doktorát. Dve funkčné obdobia, v r. 1904–1906 a 1910–1912 zastával i funkciu rektora a mal zásluhy aj na transformácii akadémie na vysokú školu. S jeho osobou sa spája plný rozvoj výuky deskriptívnej geometrie na akadémii ako aj začiatky prednášania grafostatiky a priestorovej analytickej geometrie ako samostatných predmetov. Okrem niekoľkých vedeckých štúdií bol autorom celého radu stredoškolských a vysokoškolských učebníc geometrie a najmä deskriptívnej geometrie. Prvé z nich napísal ešte ako stredoškolský profesor (so spoluautorom A. Wagnerom). Svojimi učebnicami sa zaradil medzi najvýznamnejších priekopníkov výuky deskriptívnej geometrie v Uhorsku. Jeho práce, z ktorých niektoré mali šesť až desať obnovených, prepracovaných vydaní, sa používali v Maďarsku dlho aj po jeho smrti a boli hlavnými pomôckami výuky tohto predmetu cez tri štvrte storočia.
     Zomrel 17. augusta 1924 v Šoproni.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]