[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Daniel Matej Kmeth
Astronóm.

* 15.1.1783, Brezno
† 20.6.1825, Košice


     Narodil sa 15. januára 1783 v Brezne. Študoval na piaristických gymnáziách v Brezne, Podolinci a v Trenčíne, kde napokon aj sám vstúpil do rádu v r. 1799. Filozofické ročníky absolvoval vo Váci (1805–1807), teológiu študoval v Nitre (1807–-1809), astronómiu na peštianskej univerzite (1810–1812). V r. 1812–1823 bol asistentom Jána Pasquicha na univerzitnom observatóriu v Budíne, s ich menom sa spája vybudovanie novej hvezdárne Urania na Gellértovom vrchu (1815), ktorej ideu vyslovil už Maximilián Hell. Kvôli osobným sporom s J. Pasquichom opustil v r. 1823 Budín a stal sa profesorom matematiky a vierouky na Kráľovskej akadémii v Košiciach. Redigoval astronomické ročenky novej hvezdárne a napísal aj niekoľko samostatných astronomických diel, medzi nimi aj populárnu astronómiu. Venoval sa aj meteorologickým pozorovaniam a mal na pláne vybudovať observatórium i v Košiciach, čo sa mu však nepodarilo uskutočniť.
     Zomrel 20. júna 1825 v Košiciach.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]