[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Gabriel Kováts-Martiny
Pedagóg, autor učebníc.

* 8.3.1782, Turie Pole-Lešť (okr. Zvolen)
† 19.7.1845, Bratislava


     Narodil sa 8. marca 1782 v Lešti-Turie Pole (okr. Zvolen). Univerzitné štúdiá so zameraním na prírodné vedy absolvoval vo Viedni (1803–1805) a Göttingene (1805–1807), potom pôsobil ako profesor, začas aj ako riaditeľ gymnázia v Modre (1807–1817), napokon od r. 1817 až do svojej smrti ako profesor na evanjelickom lýceu v Bratislave. Vyučoval celú škálu prírodovedných predmetov, bol učiteľom viacerých významných dejateľov slovenského národného a kultúrneho života, medzi nimi Ľ. Štúra, J. M. Hurbana, M. M. Hodžu, J. Francisciho, S. Chalupku, V. Pauliny-Tótha a iných. Viacerí z nich na neho kladne spomínajú v svojich pamätiach. Mal široké, najmä prírodovedné záujmy i vedecké ambície, robil meteorologické, zemepisné, astronomické i prírodovedné merania a pozorovania. Jeho učebnice matematiky a fyziky vyšli v niekoľkých prepracovaných a doplnených vydaniach, bol autorom aj učebnice poľnohospodárstva a rozsiahla je aj jeho rukopisná pozostalosť. Vysokú úroveň mala najmä jeho učebnica fyziky.
     Zomrel 19. júla 1845 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]