[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

prof. Dr. Karel Koutský
Matematik.

* 21.10.1897, ???
† 2.7.1964, Brno


     Narodil sa 21. októbra 1897. Patril ku skupine českých stredoškolských učiteľov, ktorí v medzivojnovom období pôsobili na Slovensku a pomáhali zmierniť nedostatok odborníkov v tejto oblasti. Od r. 1921 vyučoval na štátnom reálnom gymnáziu v Trnave, v r. 1922–1928 na gymnáziu v Zlatých Moravciach. Neskôr sa stal profesorom a pôsobil na univerzite v Brne. Vedecky začal pracovať už ako stredoškolský profesor na Slovensku a mal bohatú publikačnú činnosť (vyše 200 rôznych príspevkov, z toho 25 pôvodných matematických vedeckých prác). Zaoberal sa geometriou, teóriou čísiel, didaktikou a dejinami matematiky, neskôr aj topológiou. Patril k priekopníkom výskumu dejín matematiky na Slovensku. S jeho menom sa spája prvý pokus o súborné spracovanie tejto problematiky ako samostatného celku vyňatého z celouhorského komplexu. Bohužiaľ v tejto oblasti sa mu podarilo uverejniť len jednu štúdiu, ináč zostal jeho projekt v štádiu prípravných prác (excerpovania, zbierania materiálu) nedokončený.
     Zomrel 2. júla 1964 v Brne.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]