[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Ján Onadi
Učiteľ.

* ???, ???
† ???, ???


     O jeho živote vieme len toľko, že bol rektorom evanjelického kolégia v Košiciach. Jeho dielo Practici Algorithmi... (Košice 1693) patrilo k prvým aritmetickým príručkám vydaným na Slovensku.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]