[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

doc. Ing. Ján Oravec, DrSc.
Fyzik.

* 26.2.1935, Hrabovo, okr. Lučenec
† 3.11.1996, Bratislava


     Narodil sa 26. februára 1935 v Hrabove, okr. Lučenec. Po štúdiu jadrovej fyziky na Fyzikálnej fakulte Leningradskej univerzity (1956–1958) a na Fyzikálno-matematickej fakulte univerzity v Charkove (1958–1960) nastúpil ako asistent na Katedru fyziky PFUK a po jej rozdelení (1961) sa stal členom Katedry jadrovej fyziky. V r. 1967–1968 pracoval vo Výskumnom ústave energetickom v Jaslovských Bohuniciach. Po návrate na fakultu opäť pôsobil na KJF a od r. 1988 až do odchodu z fakulty (1993) na Katedre základov a didaktiky fyziky.
     V r. 1972 obhájil kandidátsku dizertáciu o korónových počítačoch a o štyri roky neskôr bol menovaný za docenta pre odbor experimentálna fyzika. Po obhajobe doktorskej dizertácie Lavínové a korónové detektory, ich aplikácie a využitie (1988) mu vedecká rada Vojenskej vysokej technickej školy udelila titul doktora technických vied (1991). Doc. Oravec, konal prednášky a viedol praktiká z atómovej a jadrovej fyziky. Vo vedeckej práci sa venoval vývoju metód absolútneho datovania, merania veľmi nízkych prírodných aktivít a využitia korónových počítačov na detekciu nabitých častíc v silných neutrónových poliach a poliach gama. Inicioval vývoj mnohovláknových korónových počítačov a ich využitie na meranie charakteristík reakcií za účasti častíc alfa. Vďaka jeho úsiliu sa u nás začali vyrábať korónové počítače určené na štúdium neutrónov.
     Zomrel 3. novembra 1996 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]