[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

RNDr. Ľudmila Pajdušáková, CSc.
Astronómka, fyzička.

* 29.6.1916, Radošovce, okr. Senica
† 6.10.1979, Vyšné


     Narodila sa 29. júna 1916 v Radošovciach, okr. Senica. Študovala na Reálnom gymnáziu v Kláštore pod Znievom, neskôr v rokoch 1935–1936 na súkromnom učiteľskom ústave získala kvalifikáciu pomocnej učiteľky. Vyučovala na ľudovej škole vo Vinosadoch (1936–1937), v Slepčanoch (1937–1939), na Meštianke v Štiavniku (1939–1940), v Brevništi (1940–1942) a v Trenčianskej Teplej (1942–1944). Od 1. 7. 1944 začala pracovať v Štátnom observatóriu na Skalnatom Plese. Astronómiu študovala na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Ľ. Pajdušáková sa systematicky venovala pozorovaniu meteorov, predovšetkým rojových. Zbierka snímok v r. 1946 vyše 11 000 meteorov na 10 000 snímkach – priemerná expozícia 1 meteoru 30 hodín, bola v tomto období povojnových rokov najpočetnejšia po harvardskej. Najvýraznejšie pozorovateľské úsechy dosiahla pri objavoch komét. Dátum objavu a medzinárodné označenie komét objavených Ľ. Pajdušákovou:
      30.   5. 1946 ... 1946 d ... 1946 II Pajdušáková–Rotbart–Weber
      13.   3. 1948 ... 1948 d ... 1948 V Pajdušáková–Mrkos
       6. 12. 1948 ... 1948 n ... 1948 XII P/Honda–Mrkos–Pajdušáková
       4.   2. 1921 ... 1951 a ... 1951 II Pajdušáková
       3. 12. 1953 ... 1953 h ... 1954 II Pajdušáková
     Ľ. Pajdušáková sa pričinila aj o zavedenie pozorovania a určovania polôh asteroidov. Od r. 1958, kedy nastúpila do funkcie riaditeľky Astronomického ústavu SAV, sa venovala štúdiu atmosféry Slnka, periodicity a variability slnečnej činnosti. Publikovala do 20 pôvodných vedeckých prác, desiatky odborných prác a viac ako 100 prác vedecko-popularizačného charakteru. V rokoch 1961–1963 bola členkou Svetovej rady mieru a v r. 1962–1974 predsedníčkou Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV. V r. 1967 bola zvolená za členku Medzinárodnej astronomickej únie.
     Zomrela 6. októbra 1979 vo Vyšných Hágoch.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]