[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Jonáš Bubenka
Učiteľ, výtvarník a hudobný skladateľ.

* okolo r. 1650, Ochtiná
† 18.6.1705, Levoča


     Narodil sa okolo r. 1650 v Ochtinej. V rokoch 1667–1670 študoval na evanjelickom kolégiu v Prešove, kde jeho učiteľom bol I. Caban. Pôsobil ako učiteľ a kantor evanjelickej cirkvi v Prešove, neskôr pred r. 1680 prešiel do Levoče, kde od r. 1682 bol profesorom tamojšieho evanjelického gymnázia. Komponoval duchovné piesne a zhudobňoval príležitostné básne. Známym sa stal ako ilustrátor levočského vydania Komenského diela Orbis pictus (1685), podľa niektorých on preložil pôvodné latinské texty tejto učebnice do češtiny. Vydal aj učebnicu matematiky Arithmeticae vulgaris nucleus (Levoča 1689).
     Zomrel 18. júna 1705 v Levoči.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]