[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Martin Bylica
Astronóm.

* okolo 1434, Olkusz (Poľsko)
† po r. 1515, Krakow (Poľsko)


     Narodil sa okolo r. 1434 v Olkusze (Poľsko). Bol absolventom krakovskej univerzity, kde začal aj svoju dráhu univerzitného profesora, neskôr prednášal na univerzitách vo Viedni a Bologni. Od r. 1465 pôsobil v Uhorsku, 1472–1490 bol dvorným astrológom panovníka Mateja Korvína a v r. 1467–1472 prednášal na bratislavskej Academii Istropolitane, neskôr v Budíne. Bol priateľom a spolupracovníkom ďalšieho profesora Academie Jána Müllera Regiomontana, s ktorým sa zoznámil ešte v Taliansku. Spolupracovali nielen v oblasti astronómie, ale aj pri zostavovaní šesťmiestnych tabuliek tangens – prvých v európskych dejinách matematiky – a na iných trigonometrických, resp. astronomických tabuľkách. Na bratislavskej univerzite prednášal matematiku a tzv. computus. V rámci svojich astronomických meraní uskutočňovaných v r. 1474 po celom Uhorsku stanovil zemepisné šírky mnohých uhorských miest. Zaoberal sa aj astrológiou a v spolupráci s viedenským dominikánom, mechanikom Jánom Dornom aj zhotovovaním astronomických prístrojov. Svoju knižnicu a zbierku prístrojov venoval krakovskej univerzite, na ktorej pôsobil v posledných desaťročiach svojho života.
     Zomrel po r. 1515 v Krakowe (Poľsko).


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]