[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Julius Caesar
Autor počtárskych tabuliek.

* ???, Padova (Taliansko)
† ???,


     Pseudonym autora elementárnych počtárskych tabuliek–násobiliek mimoriadne rozšírených v Uhorsku aj osobitne na Slovensku. Ich prvé vydanie bolo debrecínske z r. 1614 a posledné pochádza z r. 1823. Len na Slovensku vyšli v 17. a 18. storočí takmer v 20 vydaniach, najčastejšie pod názvom Arithmetica practica... a obyčajne so sprievodným textom v rôznych národných jazykoch. Ich levočské vydanie s maďarským textom z r. 1647 bolo prvou matematickou prácou vydanou tlačou na Slovensku. Zaujímavé je aj ďalšie levočské vydanie z r. 1729, v ktorom sprievodným textom je slovakizovaná čeština: Practica arithmetica; to gest: Tabule početnj, v kteréž summa rozlyčnych wěcy, gak v kupowánj, též w prodáwánj, skrze snadný spusob spatriti a lehce se naleznauti muže... (prvý výskyt slovakizovanej češtiny v matematickej publikácii).


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]