[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Ján Tagen
Cirkevný hodnostár, autor práce o kvadratúre kruhu.

* 14.5.1777, Esztergom (MR)
† 8.7.1838, Oradea (Rumunsko)


     Narodil sa 14. mája 1777 v Esztergome. Patril k neskorým amatérskym skúmateľom problému kvadratúry kruhu, v r. 1832 vydal v Košiciach 75 stranovú publikáciu o tejto otázke. Ak odhliadneme od učebnicovej literatúry a prác príručkového charakteru, práve problematika kvadratúry kruhu a delenia uhlov bola na Slovensku, ba v celom Uhorsku takmer výhradnou témou matematických publikácií – až do polovice 19. storočia.
     Zomrel 8. júla 1838 v Oradeu.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]