[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Juraj Tatár
Fyzik, pedagóg.

* 29.11.1894, Lazany, okr. Martin
† 17.4.1980, Bratislava


     Narodil sa 29. novembra 1894 v Lazanoch, okres Martin. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, matematiku a fyziku na Karlovej univerzite v Prahe. Od roku 1924 učiteľ na reálnych gymnáziách v Leviciach, Prievidzi a v Bratislave, kde učil aj na pedagogickom gymnáziu. V roku 1947 v Bratislave bol členom Skúšobnej komisie pre získanie odbornej spôsobilosti vyučovať na meštianskych školách (skúšal matematiku pre II. odbor: matematika, fyzika, chémia, biológia). V rokoch 1953–1960 odborný asistent na katedre fyziky Vyššej školy pedagogickej v Bratislave, v rokoch 1960–1964 na Pedagogickej fakulte v Nitre a od roku 1964 na dôchodku.
     Patril medzi priekopníkov v oblasti teórie vyučovania fyziky na Slovensku. Recenzoval maďarskú učebnicu fyziky, matematiky, deskriptívnej geometrie a metodiku matematiky. Prekladal učebnice fyziky a matematiky z češtiny do maďarčiny. Z češtiny do slovenčiny preložil Aritmetiku pre 2. triedu gymnázií, Bratislava 1953 a Fyziku pre 10. ročník všeobecnovzdelávacích škôl, Bratislava 1954.
     Bol funkcionárom Spolku profesorov Slovákov. Pracovitý a osobne skromný človek tešil sa úcte svojich nespočetných žiakov a kolegov.
     Zomrel 17. apríla 1980 v Bratislave–Podunajských Biskupiciach.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]