[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

prof. PhDr. Viktor Teissler
Fyzik.

* 31.1.1883, Chrudim
† 3.12.1962, Praha


      Narodil sa 31. januára 1883 v Chrudime. Vyštudoval FF KU V Prahe (1906). Od r. 1906–1910 pracovník Prírodovedeckej fakulty KU. 1. 1. 1908 sa stal asistentom fyzikálneho ústavu pražskej univerzity, v r. 1910 prešiel na Československú obchodnú akadémiu a až do roku 1923 pôsobil ako stredoškolský profesor. V r. 1923 sa stal docentom pre odbor experimentálnej fyziky na Prírodovedeckej fakulte KU v Prahe. V r. 1923 prijíma miesto prednostu Ústavu lekárskej fyziky LFUK v Bratislave. Tu sa v r. 1925 stal prvým mimoriadnym profesorom lekárskej fyziky a v r. 1928 prvým riadnym profesorom pre tento odbor. V r. 1938 sa spolu s ďalšími českými profesormi vrátil do Čiech a nastúpil na Lekársku fakultu Masarykovej univerzity v Brne ako profesor lekárskej fyziky. V r. 1941 ho však penzionovali a po oslobodení prof. Teisslera opäť povolali na Lek. fak. a Veterinársku fakultu MU v Brne, kde pracuje až do roku 1950, kedy odchádza na dôchodok. Začiatkom vedeckej činnosti prof. Teisslera bola optika a vedecká fotografia. Ďalej skonštruoval novú oblúkovú lampu s kremenným okienkom. Vyrábal tiež modely kĺbov a prispel k zavedeniu pokusnej výroby kontaktných šošoviek v ČSR. Vybudoval Ústav lekárskej fyziky LFUK ako prvé pracovisko tohto druhu v Československu. Napísal desiatky štúdií a článkov v domácich i zahraničných časopisoch. Je autorom učebnice Fysika pro mediky (1928) a Lékařská fyzika (1937). Počas svojho pôsobenia v Bratislave sa aktívne zapájal do činnosti Šafárikovej učenej spoločnosti a Matematicko-fyzikálneho krúžku.
     Zomrel 3. decembra 1962 v Prahe.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]