[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

RNDr. Eva Tokariková
Fyzička a pedagogička.

* 14.5.1940, Bratislava
† 1.12.1995, Ružomberok


     Narodila sa 14. mája 1940 v Bratislave. Štúdium matematiky a fyziky absolvovala v r. 1957–1961 na VŠP v Bratislave. Titul RNDr. získala na MFF UK (1985). Pracovať začala ako asistentka na KJF PFUK (1962–1965). Potom učila na Gymnáziu Vazovova (1965–1975) a na Gymnáziu Bílikova (1975–1983) v Bratislave. Do r. 1993 bola odb. asistentkou na katedre fyziky a odbornou pracovníčkou rektorátu Vojenskej akadémie SNP v L. Mikuláši. Dr. Eva Tokariková pracovala v didaktike fyziky a radiačnej chronológii. Podieľala sa na preklade knihy Fyzika pre všetkých Landaua a Kitajgorodského. Pracovala vo fyzikálnej olympiáde a v odbornej skupine Dejiny a metodológia fyziky JČSMF. Podieľala sa na vydávaní Zborníkov z dejín fyziky.
     Zomrela 1. decembra 1995 v Ružomberku.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]