[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Zoltán Vančo
Matematik.

* 19.10.1915, Banská Štiavnica
† 1989, Trnava


     Narodil sa 19. októbra 1915 v Banskej Štiavnici. Ukončil Prírodovedeckú fakultu SU v Bratislave. Pôsobil na rôznych typoch škôl. Začínal na meštianskej škole, neskôr pôsobil na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Trnave. Od roku 1962 pôsobil na Pedagogickej fakulte UK v Trnave na katedre matematiky, ako odborný asistent, až do odchodu na dôchodok do roku 1978.
     Sústreďoval sa na modernizáciu vyučovania matematiky na 1. stupni ZŠ. Bol členom viacerých odborných komisií od úrovne ministerskej až po okresnú. Z členstva v týchto komisiách vyplývalo pre menovaného množstvo prednášok, referátov a diskusií.
     Zoltán Vančo bol dlhoročným členom JČSMF a tajomníkom pobočky JSMF v Trnave. Od JSMF dostal v r. 1978 pedagogické vyznamenanie 2. stupňa.
     Zomrel v r. 1989 v Trnave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]