[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

prof. MUDr. Ľudovít Valach
Lekár a röntgenológ.

* 18.3.1893, Skalica
† 1.5.1941, Bratislava


     Narodil sa 18. marca 1893 v Skalici. Študoval na Lekárskej fakulte v Prahe a v Budapešti, ale absolvoval až na novozriadenej Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1920). Od r. 1921 pracoval na internej klinike prof. Hynka, prvého rektora UK. V r. 1931 sa stal prednostom Rádioterapeutického ústavu LFUK a súčasne prednášal na LFUK. Absolvoval študijné pobyty v Anglicku, Holandsku, Belgicku, Rakúsku a Francúzsku. Na docenta sa habilitoval v r. 1928, v r. 1934 sa stal mimoriadnym profesorom a neskôr aj riadnym profesorom (1939). Patril medzi priekopníkov a zakladateľov rádioterapie na Slovensku.
     Vo vedeckej činnosti sa spočiatku zaoberal hlavne rádiodiagnostickými metódami, fyziológiou a patológiou žlčníka a žlčových ciest. Po r. 1930 sa orientoval predovšetkým na rádioterapiu. Napísal desiatky pôvodných vedeckých prác. Založil Spolok slovenských medikov a stal sa jeho prvým predsedom. Bol tiež predsedom Slovenskej protirakovinovej spoločnosti a funkcionárom Slovenskej lekárskej komory. Zaslúžil sa o vybudovanie röntgenologického a rádioterapeutického ústavu, predchodcu Ústavu experimentálnej onkológie SAV.
     Zomrel 1. mája 1941 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]