[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Martin Čulen
Pedagóg, matematik.

* 31.5.1823, Brodské
† 24.1.1894, Čaka


      Narodil sa 31. mája 1823 v Brodskom. Študoval na gymnáziách v Skalici a v Bratislave, filozofické ročníky absolvoval v Trnave a teológiu na Pázmáneu vo Viedni. Svoju dráhu začal ako kaplán v Majcichove a vo Veľkých Levároch, čoskoro sa však stal stredoškolským učiteľom. Pôsobil na gymnáziách v Banskej Bystrici (1851–1856), Bratislave (1856–1859), ako riaditeľ v Satu Mare (Rumunsko, 1859–1861) a v rovnakej funkcii opäť v Banskej Bystrici (1862–1867). R. 1867 po obvinení z panslavizmu ho preložili do Levoče a o rok neskôr penzionovali. V tom čase už pracoval na prípravách otvorenia slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom, zostavil jeho moderný učebný plán a počas existencie školy v r. 1869–1874 bol jej riaditeľom. Po násilnom zatvorení gymnázia pôsobil ako farár v Čake. Bol aktívnym účastníkom slovenského národného hnutia od 40. rokov 19. storočia, spoluzakladateľom Matice slovenskej, členom jej pripravovaného matematicko-prírodovedného vedeckého odboru. Okrem svojich publicistických aktivít bol autorom dvoch matematických učebníc. Prvú vydal ešte v češtine (Viedeň, 1854), druhá však vošla do dejín ako prvá slovenská stredoškolská učebnica matematiky s názvom: Počtoveda čili arithmetika pre I., II. a III. triedu nižšieho gymnasia, pre nižšie reálky a obecný život (Banská Bystrica 1866, tlačou Fr. X. Škarnicla Synov. v Skalici). Predlohou Čulenových diel boli učebnice F. Močnika, mimoriadne rozšírené v celej monarchii.
     Zomrel 24. januára 1894 v Čake.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]