[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

prof. RNDr. Juraj Daniel-Szabó, CSc.
Fyzik.

* 4.7.1919, Vyšná Slaná, okr. Rožňava
† 23.11.1990, Košice


     Narodil sa 4. júla 1919 vo Vyšnej Slanej, okr. Rožňava. Hoci študovať začal na Prírodovedeckej fakulte KU v Prahe, matematiku a fyziku absolvoval na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1942). Pôsobil ako stredoškolský profesor v Dolnom Kubíne (1942–1949) a riaditeľ Štátneho kurzu pre prípravu pracujúcich na vysoké školy (1949–1952). Neskôr pracoval na košických vysokých školách: na Vysokej škole technickej (1952–1963 a 1967–1968) i na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ (1963–1967 a 1968–1989). V roku 1956 sa stal docentom a v r. 1973 profesorom.
      Zaoberal sa hlavne magnetickými vlastnosťami látok. Zameriaval sa na štúdium premagnetizačných procesov v kovových feromagnetikách. Venoval sa aj didaktike fyziky. Napísal 51 vedeckých prác a 8 kníh, medziiným bol spoluautorom učebnice Fyzika v príkladochZáklady fyziky. Podieľal sa na založení vedeckej školy magnetizmu na Slovensku a na budovaní PF UPJŠ. Bol vedúcim Katedry fyziky na VŠT Košice (1956–1963), vedúcim Katedry experimentálnej fyziky na PF UPJŠ (1963–1967 a 1971–1982) a dekanom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
     Veľa úsilia venoval práci v Jednote. Bol členom prvého ÚV Fyzikálnej olympiády a v šesťdesiatych rokoch po dve funkčné obdobia predsedom KV FO Východoslovenského kraja. V sedemdesiatych rokoch zastával funkciu predsedu revíznej komisie JSMF.
     Zomrel 23. novembra 1990 v Košiciach.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]