[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Ján Fuchs
Pedagóg, autor učebníc.

* 8.9.1816, Banská Bystrica
† 7.12.1874, Zvolen


     Narodil sa 8. septembra 1816 v Banskej Bystrici. Strednú školu s výborným prospechom ukončil v Banskej Štiavnici. Ako učiteľ pôsobil v Radvani a od r. 1861 vo Zvolene, neskôr riaditeľ obecných škôl vo Zvolene. Veľký dôraz kládol na osobnú prípravu učiteľa na vyučovanie. Prípis zvolenského seniorátu vyzdvihuje Fuchsa ako „vzor učiteľov“.
     Zvolenský seniorát v r. 1872 vydal súbor 6 učebníc (v 1 zväzku) pre národné školy pod názvom Prostonárodný evanjelický ŠKOLNÍK. Obsahuje tieto učebnice: Dějepis církve křesťanské, Zemepis, Dějepis Uhorska, Prírodopis, Silozpyt čili fyzika, Katechizmus hospodársky.
     Silozpyt má tieto časti: Úvod, O telesách a ich vlastnostiach, O vode, O teplote, O svetle, O hlase, O magnetičnosti, O hromovine. Silozpyt má 47 strán a 27 obrázkov. Fuchs učebnicu zostavil ako 56-ročný, keď mal za sebou už 36 rokov učiteľskej praxe. O jej kvalite, žiadanosti a obľúbenosti svedčí aj jej 5 vydaní.
     Napísal tiež Metodológiu vyučovania (skúsenosti z pedagogickej praxe). Zaoberal sa aj problematikou dievčenských škôl. Navrhol zriadiť dievčenskú školu s dvoma triedami (v každej by trvalo učenie 3 roky).
     Autor divadelných hier: Ibikova smrť, Neduvěrujúci Španielčan. Z nemčiny preložil a zveršoval výber z gréckych bájí: Vybrání historických príhod o Recích.
     Zomrel 7. decembra 1874 vo Zvolene.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]