[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Albert Fuchs
Fyzik.

* 8.4.1808, Levoča
† 1894, Bratislava


     Narodil sa 8. apríla 1808 v Levoči. Študoval na evanjelických lýceách v Levoči a v Bratislave, prírodné vedy na univerzite vo Viedni a matematiku v Göttingene, kde v tej dobe prednášal aj K. F. Gauss. Istý čas študoval aj v Jene. Po absolvovaní štúdií pôsobil ako profesor na evanjelických školách–lýceách, krátko v Banskej Štiavnici, v r. 1838–1846 v Prešove a 1846–1876 v Bratislave. Jeho učebnica fyziky (Természettan elemei, Košice 1845, 2. vyd. Pešť 1854) patrila k najkvalitnejším, ktoré sa na Slovensku používali v polovici 19. storočia. Bol jedným z najaktívnejších prednášateľov Bratislavského lekársko-prírodovedného spolku a väčšinu zo svojich prednášok zameraných najmä na fyziku, ale aj na inú prírodovednú problematiku uverejnil v spolkových ročenkách. Osobitne zaujímavé sú z nich jeho prednášky o termike (vydané aj samostatne, Bratislava 1858), v ktorých rozoberá aj ekvivalenciu rôznych druhov energií.
     Zomrel v r. 1894 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]