[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Karol Henrich Fuchs
Matematik, fyzik, geodet.

* 5.6.1851, Bratislava
† 10.1.1916, Bratislava


      Narodil sa 5. júna 1851 v Bratislave. Po absolvovaní gymnázia v Bratislave študoval matematiku, fyziku a astronómiu na viedenskej univerzite, kde sa venoval aj štúdiu klasických jazykov. Hoci od ukončenia štúdií až do svojho skorého odchodu na dôchodok pôsobil ako stredoškolský učiteľ, venoval sa mimoriadne širokej škále vedeckých problémov, obyčajne matematicky veľmi náročných. Najprínosnejšie boli jeho štúdie z oblasti fotogrammetrie, v ktorých sa venoval matematickému vyhodnocovaniu fotogrammetrických záberov, korekcii chýb, zdokonaľovaniu niektorých metód a prístrojov. Vypracoval metódu vyhodnocovania nie celkom presných (planparalelných) fotografických dosiek i prístrojov, čím mimoriadne rozšíril aplikabilitu tejto geodetickej metódy. Svojimi prácami sa aj v medzinárodnom meradle zaradil medzi priekopníkov fotogrammetrie. Jeho fyzikálne a matematické dielo je doposiaľ málo prebádané, i napriek tomu, že uverejnil veľký počet článkov aj v renomovaných vedeckých časopisoch ako Annalen der Physik, Repertorium der Physik, správy viedenskej akadémie vied atď. V jeho pozostalosti sa zachovali rukopisy prác o kvapalných kryštáloch, slapových javoch, o aplikáciách metódy najmenších štvorcov, z oblasti teórie čísel, ale aj filológie, kultúrnej histórie atď. V citlivej aplikácii matematickej teórie na rôzne fyzikálne problémy nachádzame istú analógiu medzi ním a J. M. Petzvalom, ktorý bol jeho učiteľom na viedenskej univerzite.
     Zomrel 10. januára 1916 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]