[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Štefan Furka
Pedagóg, matematik.

* 1.10.1906, Trenčín
† 7.12.1962, Trnava


     Narodil sa 1. októbra 1906 v Trenčíne. Matematiku a fyziku študoval na Prírodovedeckej fakulte KU v Prahe v rokoch 1926–1931. Vyučoval v Myjave, Rožňave, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Žiline a v Bratislave a bol riaditeľom gymnázia v Zlatých Moravciach. V rokoch 1946 až 1951 pracoval na vysokoškolskom odbore Povereníctva školstva v Bratislave. V r. 1951–1954 na Pedagogickej škole v Bratislave pre budúce učiteľky národných škôl. Bol vzorom svedomitej prípravy na vyučovanie.
      V r. 1954–1962 pôsobil na Vyššej škole pedagogickej a Prírodovedeckej fakulte UK Katedre inžinierskej geológie a hydrológie. Od 1. 9. 1962 do 30. 11. 1962 vyučoval na SVŠ Makarenkova ul. Od 1. 12. 1962 prešiel na Pedagogický inštitút v Trnave, avšak po týždni náhle zomrel.
      V odbornej činnosti sa zameral jednak na riešenie algebraických rovníc, jednak na euklidovskú geometriu. Pripravoval sa na docentskú habilitáciu, avšak náhla predčasná smrť mu v tom zabránila.
     Zomrel 7. decembra 1962 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]